Redakcja

Czasopismo (bardziej wideoblog czy podcasty) wydawane w formie elektronicznej, wpisane zostało do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 4046 w dniu 30 sierpnia 2021 r. (sygn. akt I Ns. Rej.Pr. 174/21)


kontakt (at-małpa) rodoradio.pl

WYDAWCA I REDAKCJA
TI-KONSULTING Tomasz Izydorczyk
ul. Botaniczna 2/7 60-586 Poznań
NIP 781-169-06-63 | REGON 634521142

REDAKTORZY
– Mirosław Gumularz
– Tomasz Izydorczyk (red. naczelny)
– Mateusz Jakubik
– Bartłomiej Śliwiński
– Szczepan Watras

Aktualizacja 2021-09-24


ZAKŁAD WYKONUJACY „DRUK” PRASOWY
(hostingodawca, zgodnie z art. 27. ust. 1 pkt 4) Prawa prasowego)
PERSKIMEDIA Szymon Perski, ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań www.seohost.pl