Polityka prywatności

No i oczywiście informacja „RODO”

Trudno uznać, że dane osobowe jakie będziemy przetwarzać, będziemy to robić w „czysto osobistym lub domowym charakterze”[sic!]. Czyli RODO będzie miało zastosowanie. Jednakże całość działalności rodoRADIO.pl będzie wykonywana jako działalność polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe. W tym celu został zarejestrowany pod numerem 4046 W Sądzie Okręgowym w Poznaniu jako „czasopismo elektroniczne” (no bo w ustawie nie ma blogów, videoblogów czy vlogów) pod tytułem RODORADIO.PL a Redaktorem Naczelnym został Tomasz Izydorczyk – więcej informacji tutaj.

Co to dla Patronów i użytkowników tej strony oznacza?

    • Całość przetwarzania danych osobowych w ramach rodoRADIA będzie wyłączone częściowo spod przepisów RODO zgodnie z art. 85 i art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Częściowo, czyli nie będziemy wykonywać obowiązków zawartych art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679. Ta sytuacja będzie dotyczyć np. naszych streamów, nagrań, publikowania tych nagrań czy materiałów, prowadzenie strony internetowej, dyskutowania z Wami na serwerze Discord’a, YouTube i czy komunikowanie się Wami za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych.

    • Natomiast w pełnym zakresie będziemy stosować przepisy RODO dot. Waszych wpłat, bo tu nie ma litości i wchodzą podatki. Każdy z nas musi wywiązać się z obowiązków prawnych nałożonych w związku z otrzymywanymi od Was darowiznami. Dlatego też informujemy, że:

I. ADMINISTRATORZY

Nie jesteśmy Współadministratorami lecz każdy z nas jest odrębnym administratorem, czyli:
(a) Bartłomiej Śliwiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIT TECHNOLOGIE, ul. Suligowskiego 9/17, 00-466 Warszawa kontakt: kontakt@rodoRADIO.pl
(b) Tomasz Izydorczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TI-KONSULTING, ul. Botaniczna 2/7, 60-586 Poznań, kontakt: kontakt@rodoRADIO.pl

II. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Każdy z nas będzie przetwarzać dane osobowe:
(a) w celu rozliczeń i wywiązania się z obowiązków podatkowych (przez pięć pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego) na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c) – wywiązanie się przez każdego z nas z obowiązków rachunkowych i podatkowych,
(b) w celu wywiązania się z umowy darowizny – chcemy Wam się odwdzięczać za darowizny (do czasu kiedy zakończycie nas wspierać darowiznami) na podstawie art. 6. ust. 1 lit b) wywiązanie się z umowy darowizny i okazanie naszej wdzięczności,
(c) w celu publicznego – imiennego podziękowania Patronowi za wspieranie naszej twórczości (do czasu wycofania przez Was zgody lub zakończenia wspierania naszej Twórczości) na podstawie art. 6. ust. 1. lit a) – zgoda Patrona;

O taką zgodę będziemy wyraźnie pytać i nie udostępnimy informacji o wspieraniu nas do czasu kiedy się z nami dany Patron nie skontaktuje i nie wyrazi pisemnie takiej woli.

CIEKAWOSTKA polecamy wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt I ACa 627/17) „Nieodpłatne świadczenie darczyńcy, będące jednostronnym aktem jego dobrej woli, rodzi po stronie obdarowanego moralny obowiązek wdzięczności.”]

I bez tego wyroku jesteśmy Wam niezmierni wdzięczni drodzy Patroni:)

III. ŹRÓDŁO DANYCH

Wasze dane osobowe pozyskujemy głównie z dwóch źródeł:
(a) od Was samych jeśli kontaktujecie się z nami bezpośrednio,
(b) od innego administratora jakim jest spółka Crowd8 sp. z o.o. Warszawa, ul. Plac Konstytucji 6, KRS 0000548195 – czyli operatora portalu patronite.pl, którzy przekazuje nam informacje o Was i Waszych wpłatach.

IV. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe każdy z nas będzie przekazywał tylko zaufanym odbiorcom. Tymi odbiorcami będą m.in.
(a) Bartek i Tomek (administratorzy) nawzajem sobie udostępniamy,
(b) nasi dostawcy obsługujący nasze finanse, księgowość i kwestie podatkowe,
(c) nasi dostawcy usługi IT (np. dostawcy usługi poczty, przechowywania i udostępniania plików),
(d) nasi partnerzy wspierający nas od strony prawnej (np. kancelarie prawne, podatkowe),

V. WASZE PRAWA

W związku z tym, że każdy z nas przetwarza dane osobowe Patronów, przysługują Wam następujące prawa:

(a) żądanie od nas administratora dostępu do swoich danych osobowych,
(b) sprostowanie swoich danych osobowych,
(c) usunięcie lub ograniczenie swoich danych osobowych,
(d) przenoszenie swoich danych danych osobowych,
(e) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.

Pamiętajcie, że jeśli udzielicie nam, lub któremukolwiek z nas zgody na udostępnienie publicznie informacji o Was, że na wspieracie, zawsze i w każdym momencie możecie tę zgodę wycofać kontaktując się tym samym kanałem, którym udzieliliście swojej zgody. Wycofanie przez Was zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, które było dokonywane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli ktokolwiek potrzebuje jakiś dodatkowych informacji lub wyjaśnień, śmiało prosimy o kontakt.

Bartek & Tomek

I jeszcze o plikach Cookies

Jesteś na stronie internetowej rodoRADIO.pl – ale to już pewnie wiesz 🙂 Odróżniam politykę prywatności witryny (jako swoje rodzaju deklarację dotyczącą działania strony internetowej) z informacją prawną o okolicznościach przetwarzania. Ta ostatnia jest tutaj

Aktualizacja 12 września 2021 r.