...

Aktualności

2024.07 live

Aktualności

rodoRADIO LIPIEC 01.07 – poniedziałek  godz. 19:30 – bittalk#82 02.07 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#82 15.07 – poniedziałek  godz. 19:30 – bittalk#83 16.07 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#83 22.07 – poniedziałek  godz. 19:30 – bittalk#84 23.07 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#84 29.07 – poniedziałek  godz. 19:30 – bittalk#85 30.07 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#85 Jeśli nie możesz oglądać nas […]

2024.07 live Read More »

2024.06 live

Aktualności

rodoRADIO CZERWIEC 11.06 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#79 17.06 – poniedziałek godz. 19:30 – bittalk#80 18.06 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#80 24.06 – poniedziałek  godz. 19:30 – bittalk#81 25.06 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#81 Jeśli nie możesz oglądać nas na żywo – nic straconego. Wszystkie odcinki są dostępne na naszym kanale więc możesz je obejrzeć w dowolnym

2024.06 live Read More »

2024.05 live

Aktualności

rodoRADIO MAJ 5.06 – poniedziałek godz. 19:30 – bittalk#77 6.05 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#76 20.05 – poniedziałek godz. 19:30 – bittalk#78 21.05 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#77 27.05 – poniedziałek godz. 19:30 – bittalk#79 28.05 – wtorek godz. 19:30 – rodoRADIO#78 13-14 maja nie będziemy streamować 🙂 Jeśli nie możesz oglądać nas

2024.05 live Read More »

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.